ถังกรองเซรามิก 5 - 30 ไส้

ถังกรองเซรามิค 

ถังกรองเซรามิก 5 – 30 ไส้

ถังกรองเชื้อแบคทีเรีย ตะกอน และสารแขวนลอย ที่มีขนาดอนุภาคเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ (ความละเอียดสูงถึง 0.3 ไมครอน)

Showing all 1 result