เครื่อง ล้าง ถัง ภายนอก

เครื่องล้างถังภายนอก

เครื่องล้างถังน้ำดื่ม 20 ลิตร

สำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่ม แบ่งได้เป็นดังนี้

1.เครื่องล้างถังภายนอก 2 หัว

2.เครื่องล้างถังภายใน 1 หัว

ผลิตและจำหน่ายเครื่องล้างถังภายนอกโดย บริษัท ทีที วอเตอร์เทค จำกัด โทร 02-009-1978 02-005-1709

Showing all 5 results