เครื่องบรรจุขวดน้ำดื่มหัวบรรจุขวดน้ำดื่มหรือหัวบรรจุน้ำผลไม้ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในโรงงานผลิตน้ำดื่มหรือน้ำผลไม้ หรือสถานที่ผลิตน้ำดื่ม ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

ประเภทของหัวบรรจุขวดน้ำดื่ม

  1. หัวบรรจุน้ำดื่ม 12 หัว
  2. หัวบรรจุน้ำดื่ม 24 หัว

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์